Od roku 1998 prošel Igor Chlup téměř všemi úrovněmi státní správy a samosprávy, od Okresního úřadu v Břeclavi až po Parlament ČR, kde asistoval poslanci Jiřímu Petrů. Za tu dobu poznal chod úřadů a naučil se s nimi efektivně komunikovat. V roce 2010 se stal Zastupitelem města Podivína a o dva roky později jej občané zvolili do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde dnes jako radní zodpovídá za oblast životního prostředí a zemědělství. Igor Chlup je ženatý a má dceru, která v současné době studuje.

S čím jdete do voleb?

„Zcela zásadní téma pro budoucnost občanů, a to nejen Jihomoravského kraje, je sucho a zadržování vody v krajině. Co dokáže udělat se stavy povrchových i podzemních vod extrémně horké léto s minimem srážek, jsme viděli již v loňském roce a měl by to pro nás být varovně zdvižený prst. Chci proto dotáhnout do konce kroky, které jsme zahájili již v předchozích letech. Je to aktualizace plánů vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji se zaměřením na pitnou vodu, pořízení digitálních povodňových plánů v rámci Jižní Moravy a koordinace se zemědělci v otázce využívání a eroze půdy. A v neposlední řadě je to sjednocení třeba již existujících projektů ochrany proti suchu a jejich uvedení v život, tak aby přinášely reálné výsledky.“